Etiketter

Torsdagen den 12:e maj 2022 hölls årsmötet återigen i bygdegården i Nybyn för första gången efter pandemin. 19 stycken medlemmar inklusive styrelsen deltog.

Ordförande öppnade mötet samtidigt som vi fick hugga in på det goda fikat bestående av dumlekakor och sommarkaka som bakats av styrelseledamot Åsa.

Under mötet berättade vår kassör Christine bland annat att banken tillfälligt fryst våra tillgångar i väntan på omval av samtliga styrelsemedlemmar och en stadgeändring, vilket också gjordes under mötet. Stadgeändringen som krävdes var att sista datum för årsmöte skulle preciseras, vilket årsmötet bestämde till 30/6.

Två stycken ut styrelsen valde nu att tacka för sig och dessa ersattes under mötet. Vår trogna ordförande Maria, som suttit på posten i sexton år, har från nästa år aviserat sin avgång, vilket var ett stort orosmoment inför framtiden om posten skulle visa sig svår att tillsätta. Glädjande nog meddelade Elisabet Pettersson under mötet att hon gärna axlar rollen från nästa år. Det som blir ett uppdrag för framtiden är att försöka rekrytera yngre medlemmar. Kanske kan ett ökat fokus på grönsaksodling locka?

Aktiviteter som planeras under 2022 är:

  • Städdagen på bruket och sommarkiosken 5/6. Föreningen planerar att köpa in nya krukor, jord och gödsel till sommarblommorna.
  • Skördefest till hösten med surströmming och skördelotteri, ev. föreläsare.
  • Svampplockning under hösten.
  • Om det anordnas trädgårdsmässor i närområdet kan samåkning planeras med kort varsel.

Annonsering om ovanstående aktiviteter kommer närmare.

Efter årsmötet hölls det populära lotteriet dit medlemmarna själva bidragit med priser och prisbordet var välfyllt som vanligt. Bland annat fanns pelargon- och palettbladssticklingar, plantor av olika slag, tomat- och kålplantor, fågelholk, hembakta rån och presentkort från Granngården, vilka för övrigt medlemmarna själva tjänat ihop i form av Granngårdens medlemsbonus.

Protokollet går att ladda ner och läsas i sin helhet under rubriken Årsmötesprotokoll ovan.

Tack för ännu ett trevligt årsmöte!

Annons