Välkomna på svampplockningstur!

Söndag 23/9 kl. 14.00.

Vi träffas vid bygdegården för gemensam avfärd.

Medtag lämplig utrustning och fika.

Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna. Medlemsskap kan tecknas på plats.

Väl mött!

leaflnnred-314481

 

Annons