Nu är det dags att anmäla sig till pilflätningskursen, som tidigare annonserats om här på bloggen.

Kursen kommer att hållas av Gro från Norge och pil kommer att fraktas hit. Självkostnadspris för materialet.

När?    Tisdagen 17:e juli, på eftermiddag/kväll. Eventuellt även onsdag 18:e juli beroende på tillgång till pil.

Var?     Vi kommer att hålla till hos Tine Burman Ingeberg, Södra Altervägen 723.

Bilderna ovan visar exempel på saker som kan hinnas pilas, en-två saker per person.

OBS!     Vi måste veta hur många som kommer innan måndag 25:e juni, så anmäl dig till Tine Burman Ingeberg eller någon av oss andra i styrelsen.

Annons